برچسب: Frank White

Solution Manual for Fluid Mechanics – Frank White

حل المسائل مکانیک سیالات فرانک وایت ویرایش هشتم، هفتم، ششم و پنجم

Solution Manual for Fluid Mechanics – 5th, 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Frank M. White

حل المسائل ویرایش هشتم به صورت جداگانه به فروش می رسد.

حل المسائل مکانیک سیالات فرانک وایت ویرایش هشتم

حل المسائل ویرایش هشتم حل همه تمرینات کتاب درسی (فصل های 1 الی 11) را پوشش می دهد و برای صورت و جواب هر تمرین دارای فایل جداگانه (هم ورد و هم پی دی اف) با بهترین کیفیت می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم 

حل المسائل ویرایش پنجم به صورت کامل می باشد، حل المسائل ویرایش ششم فصل های 1، 2، 3، 5 و 6 را پوشش می دهد. حل المسائل ویرایش هفتم ناقص می باشد و تنها فصل دوم را پوشش میدهد.

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 444 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 116
حجم فایل زیپ شده 5.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 496
حجم فایل زیپ شده 8.62 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 876
حجم فایل زیپ شده 41 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل ویرایش هشتم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل های ویرایش پنجم، ششم و هفتم

Solution Manual For Viscous Fluid Flow – Frank White

حل المسائل کتاب جریان سیالات لزج فرانک وایت – ویرایش سوم

Solution Manual For Viscous Fluid Flow 3rd ed

نویسنده(گان): Frank M. White

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 248
حجم فایل زیپ شده 15.5 مگابایت

***

Fluid Mechanics – Frank White

کتاب مکانیک سیالات فرانک وایت – ویرایش پنجم و هشتم

Fluid Mechanics – 5th and 8th Edition

نویسنده(گان): Frank M. White

کتاب مکانیک سیالات فرانک وایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 864
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1024
حجم فایل زیپ شده 82.2 مگابایت

***