برچسب: Gary Gray

Engineering Mechanics: Dynamics – Gary Gray, Francesco Costanzo

کتاب دینامیک گری و پلشا

Engineering Mechanics: Dynamics

نویسنده(گان): Gary L. Gray, Francesco Costanzo, Michael E. Plesha

کتاب دینامیک گری و پلشا

توضیح اینکه این کتاب بسیار بی کیفیت تهیه شده و اصلا برای پرینت گرفتن مناسب نیست

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات801
حجم فایل زیپ شده64.5 مگابایت

***

Solution Manual for Statics – Michael Plesha, Gary Gray

حل المسائل کتاب استاتیک مایکل پلشا – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Engineering Mechanics: Statics – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Michael Plesha, Gary Gray, Francesco Costanzo

حل المسائل ویرایش دوم تنها شامل حل تمرینات فصل دوم می باشد.

حل المسائل ویرایش اول نیز تنها شامل حل تمرینات فصل چهارم می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات125
حجم فایل زیپ شده12.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات233
حجم فایل زیپ شده16.9 مگابایت

***

Statics – Michael Plesha, Gary Gray

کتاب استاتیک مایکل پلشا – ویرایش چهارم

Engineering Mechanics: Statics

نویسنده(گان): Michael Plesha, Gary Gray, Francesco Costanzo

کتاب استاتیک مایکل پلشا

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات633
حجم فایل زیپ شده25.1 مگابایت

***