برچسب: George Runger

Applied Statistics and Probability for Engineers – Douglas Montgomery, George Runger

کتاب آمار و احتمالات کاربردی مهندسی مونتگومری – ویرایش هفتم، ششم و پنجم

Applied Statistics and Probability for Engineers – 5th, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery, George C. Runger

کتاب آمار و احتمالات کاربردی مهندسی مونتگومری ویرایش هفتم

کتاب آمار و احتمالات کاربردی مهندسی مونتگومری - ویرایش ششم

این مجموعه شامل سه ویرایش پنجم، ششم و هفتم از کتاب درسی می باشد.

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 710
حجم فایل زیپ شده 14.6 مگابایت

مشخصات فایل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 836
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

مشخصات فایل ویراست پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 784
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Solution Manual for Applied Statistics and Probability for Engineers – Douglas Montgomery, George Runger

مجموعه حل المسائلهای کتاب آمار و احتمال کاربردی برای مهندسان مونتگومری – ویرایش هفتم، ششم و سوم

Solution Manual for Applied Statistics and Probability for Engineers – 3rd, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery, George C. Runger

حل المسائل کتاب آمار و احتمال کاربردی برای مهندسان داگلاس مونتگومری ویرایش هفتم

حل المسائل کتاب آمار و احتمال کاربردی برای مهندسان مونتگومری ویرایش ششم

این محصول شامل چهار حل المسائل می باشد: دو تا برای ویرایش سوم، یکی برای ویرایش ششم (ویرایش ششم : نسخه بین المللی دانشجویی) و دیگری برای ویرایش هفتم.

حل المسائل ویرایش سوم فصل های 2 تا 11 کتاب درسی را پوشش میدهد.

حل المسائل ویرایش ششم، فصل های 2 الی 15 را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

حل المسائل ویرایش هفتم، تمرینات فصل های 2 الی 15 را شامل می شود و به ازای هر فصل، یک فایل word وجود دارد. همچنین پوشه ای با نام Data Set شامل فایلهایی با فرمتهای Excel، Mini، Jmp و Txt در کنار حل المسائل ویرایش هفتم قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش ششم

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت word
تعداد صفحات 637
حجم فایل زیپ شده 62.25 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 839
حجم فایل زیپ شده 13.6 مگابایت

مشخصات حل اول ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 157
حجم فایل زیپ شده 1.6مگابایت

مشخصات حل دوم ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات ….
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Statistics – Douglas Montgomery, George Runger

حل المسائل کتاب آمار مهندسی مونتگومری – ویرایش چهارم و پنجم

Solution Manual for Engineering Statistics – 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Norma F. Hubele

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش پنجم و دیگری برای ویرایش چهارم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش پنجم

حل المسائل کتاب آمار مهندسی مونتگومری

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 456
حجم فایل زیپ شده 5.82 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 356
حجم فایل زیپ شده 3.3 مگابایت

***

Engineering Statistics – Douglas Montgomery, George Runger

کتاب آمار مهندسی داگلاس مونت گومری – ویرایش پنجم

Engineering Statistics – 5th Edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Norma F. Hubele

کتاب آمار مهندسی داگلاس مونت گومری

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 546
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***