برچسب: George Staab

Solution Manual for Structural Dynamics – Henry Busby, George Staab

حل المسائل کتاب دینامیک سازه هنری بوسبی و جئورج استاب

Solution Manual for Structural Dynamics: Concepts and Applications

نویسنده(گان): Henry R. Busby, George H. Staab

حل تمرین دینامیک سازه Busby و Staab

این حل المسائل به صورت رسمی از انشتارات تهیه شده و است و دارای دو فایل ورد می باشد و فصلهای 1 تا 11 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت Word Document
تعداد صفحات 174
حجم فایل زیپ شده 4.30 مگابایت

***

Structural Dynamics – Henry Busby, George Staab

کتاب دینامیک سازه هنری بوسبی و جئورج استاب

Structural Dynamics: Concepts and Applications

نویسنده(گان): Henry R. Busby, George H. Staab

کتاب دینامیک سازه Busby و Staab

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 599
حجم فایل زیپ شده 5.45 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Design of Machine Elements and Machines – Jack Collins, Henry Busby

حل المسائل کتاب طراحی مکانیکی ماشین ها و قطعات ماشین جک کولینز – ویرایش دوم

Solution Manual for Mechanical Design of Machine Elements and Machines: A Failure Prevention Perspective – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jack A. Collins, Henry R. Busby, George H. Staab

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 759
حجم فایل زیپ شده 5.16 مگابایت

***

Mechanical Design of Machine Elements and Machines – Jack Collins, Henry Busby

کتاب طراحی مکانیکی اجزای ماشین جک کالینز – ویرایش دوم

Mechanical Design of Machine Elements and Machines: A Failure Prevention Perspective – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jack A. Collins, Henry R. Busby, George H. Staab

کتاب طراحی مکانیکی اجزای ماشین جک کالینز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 912
حجم فایل زیپ شده 10.8 مگابایت

***