برچسب: Hans Petter Langtangen

Solution Manual for A Primer on Scientific Programming with Python – Hans Petter Langtangen

حل المسائل کتاب برنامه نویسی علمی با زبان پایتون لانگتانگن –  دو حل المسائل

Solution Manual for A Primer on Scientific Programming with Python

نویسنده(گان): Hans Petter Langtangen

این مجموعه شامل پاسخ همه تمرینات کتاب می باشد. برای هر تمرین یک فایل وجود دارد. این مجموعه خود شامل دو حل المسائل می باشد. یکی هشت فصل را پوشش می دهد و دیگری نه فصل. مشخص نیست که این حلیات مربوط به کدام ویرایش هستند.

مشخصات فایل

فرمت py
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 17.4 مگابایت

***

A Primer on Scientific Programming with Python – Hans Petter Langtangen

کتاب برنامه نویسی علمی با زبان پایتون لانگتانگن – ویرایش سوم و پنجم

A Primer on Scientific Programming with Python 3rd ed and 5th ed

نویسنده(گان): Hans Petter Langtangen

کتاب برنامه نویسی علمی با زبان پایتون لانگتانگن

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 832
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 942
حجم فایل زیپ شده 6.6 مگابایت

***