برچسب: Hans Petter Langtangen

Solution Manual for A Primer on Scientific Programming with Python – Hans Petter Langtangen

حل المسائل کتاب برنامه نویسی علمی با زبان پایتون لانگتانگن –  دو حل المسائل

Solution Manual for A Primer on Scientific Programming with Python

نویسنده(گان): Hans Petter Langtangen

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی هشت فصل را پوشش می دهد و دیگری نه فصل. مشخص نیست که این حلیات مربوط به کدام ویرایش هستند.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 17.4 مگابایت

***

A Primer on Scientific Programming with Python – Hans Petter Langtangen

کتاب برنامه نویسی علمی با زبان پایتون لانگتانگن – ویرایش سوم و پنجم

A Primer on Scientific Programming with Python 3rd ed and 5th ed

نویسنده(گان): Hans Petter Langtangen

کتاب برنامه نویسی علمی با زبان پایتون لانگتانگن

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 832
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 942
حجم فایل زیپ شده 6.6 مگابایت

***