برچسب: Heating Ventilating and Air Conditioning by Faye McQuiston

Heating, Ventilating and Air Conditioning – Faye McQuiston, Jerald Parker

کتاب گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع مک کویستون و پارکر – ویرایش ششم

Heating, Ventilating and Air Conditioning: Analysis and Design – 6th Edition

نویسنده(گان): Faye C. McQuiston, Jerald D. Parker, Jeffrey D. Spitler

کتاب گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع مک کویستون و پارکر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 646
حجم فایل زیپ شده 142 مگابایت

***