برچسب: Heizer Operations Management Download

Operations Management – Jay Heizer, Barry Render

کتاب مدیریت تولید و عملیات جی هی زر و بری رندر – ویرایش دهم و دوازدهم

Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management – 10th and 12th Edition

نویسنده(گان): Jay Heizer, Barry Render, Chuck Munson

کتاب مدیریت تولید و عملیات جی هی زر و بری رندر ویرایش دوازدهم

مدیریت عملیات هی زر و رندر ویرایش دهم

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های دهم و دوازدهم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 918
حجم فایل زیپ شده 25.4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 890
حجم فایل زیپ شده 98 مگابایت

***