برچسب: Hendriksen Accounting Download

Accounting Theory – Eldon Hendriksen

کتاب تئوری حسابداری الدون هندریکسون و مایکل ون بردا به زبان فارسی و انگلیسی – ویرایش پنجم

Accounting Theory 5th Edtion

نویسنده(گان): Eldon S. Hendriksen

مترجم: دکتر علی پارسائیان

کتاب تئوری حسابداری الدون هندریکسون و مایکل ون بردا به زبان فارسی و انگلیسی

این مجموعه شامل سه کتاب می باشد. یکی نسخه انگلیسی برای ویرایش پنجم می باشد و دو تای کتاب دیگر نسخه فارسی مربوط به ویرایش پنجم است که به صورت جلد اول و دوم می باشد.

مشخصات فایل انگلیسی ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 872
حجم فایل زیپ شده 6.74 مگابایت

مشخصات فایل فارسی جلد اول ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 545
حجم فایل زیپ شده 8.45 مگابایت

مشخصات فایل فارسی جلد دوم ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 572
حجم فایل زیپ شده 9.41 مگابایت

***