برچسب: Henry Stark

Solution Manual for Probability and Random Processes – Henry Stark, John Woods

حل المسایل کتاب آمار، احتمال و فرایندهای تصادفی هنری اشتارک و جان وودز – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Probability and Random Processes: with Applications to Signal Processing – 3rd Edition 

Solution Manual for Probability and Random Processes with Applications to Signal Processing: International Edition, 4th edition

نویسنده(گان): Henry Stark, John W. Woods

حل المسایل های ویرایش سوم و چهارم به صورت جداگانه به فروش می رسند. لطفا در انتخاب ویرایش مورد نظر دقت فرمایید، امکان تغییر پس از خرید وجود ندارد.

حل تمرین احتمال و فرایندهای تصادفی Stark ویرایش سوم

حل تمرینات آمار احتمال فرایندهای تصادفی Stark ویرایش چهار

حل المسائل ویرایش سوم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصل های 1 تا 9 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد. این حل المسائل به صورت دستونیس می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش سوم

حل المسایل ویرایش چهارم نسخه بین المللی به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11 کتاب را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش چهارم

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 336
حجم فایل زیپ شده 13.8 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 353
حجم فایل زیپ شده 5.66 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسایل ویرایش سوم

***

پرداخت جهت دریافت حل المسایل ویرایش چهارم

Probability and Random Processes – Henry Stark, John Woods

کتاب آمار، احتمال و فرایندهای تصادفی هنری اشتارک و جان وودز – ویرایش سوم و چهارم

Probability and Random Processes: with Applications to Signal Processing – 3rd Edition 

Probability, Statistics, and Random Processes for Engineers – 4th Edition

نویسنده(گان): Henry Stark, John W. Woods

کتاب احتمال و فرایندهای تصادفی Stark و Woods

کتاب آمار و احتمال و فرایندهای تصادفی Stark

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های سوم و چهارم با مشخصات زیر می باشد.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 706
حجم فایل زیپ شده 26.3 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 859
حجم فایل زیپ شده 7.12 مگابایت

***