برچسب: Herbert Kreyszig

Solution Manual for Advanced Engineering Mathematics – Erwin Kreyszig

حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته کریزیگ – ویرایش هشتم، نهم و دهم

Solution Manual for Advanced Engineering Mathematics – 8th, 9th and 10th Edition

نویسنده(گان):Erwin Kreyszig

این مجموعه دارای 3 حل المسائل می باشد که تمرینات کتاب های ویرایش 8 ، 9 و 10 را پوشش می دهد.

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 478
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 314
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 312
حجم فایل زیپ شده 3.5 مگابایت

***

Advanced Engineering Mathematics – Erwin Kreyszig

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته کریزیگ – ویرایش 10 و 11 + کتاب فارسی

کامل ترین کتاب ریاضیات مهندسی برای رشته های فنی و مهندسی

Advanced Engineering Mathematics

نویسنده(گان): Erwin Kreyszig, In collaboration with Herbert Kreyszig and Edward J. Norminton

این مجموعه دارای سه کتاب می باشد، ویرایش 10 و 11 به زبان انگلیسی و یک کتاب به زبان فارسی

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته کریزیگ - ویرایش 10

مشخصات فایل فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 480
حجم فایل زیپ شده 40.1 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1283
حجم فایل زیپ شده 21 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش 11

فرمت DJVU
تعداد صفحات 1246
حجم فایل زیپ شده 17 مگابایت

 

***