برچسب: Herbert Woodson

Solutions Manual for Electromechanical Dynamics – Herbert Woodson, James Melcher

حل المسائل کتاب دینامیک الکترومکانیکی هربرت وودسون و جیمیز ملچر – جلد یک و دو و سه

حل المسائل جلد اول : سیستم های گسسته

حل المسائل جلد دوم : میدان ها، نیروها و میدان ها و حرکت

حل المسائل جلد سوم : محیط های الاستیک و سیال

Solutions Manual for Electromechanical Dynamics

Solutions Manual for Part I: Discrete Systems

Solutions Manual for Part II: Fields, Forces, and Motion

Solutions Manual for Part III: Elastic and Fluid Media

نویسنده(گان): Herbert H. Woodson, James R. Melcher

مشخصات فایل جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 170
حجم فایل زیپ شده 3.25 مگابایت

مشخصات فایل جلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 181
حجم فایل زیپ شده 3.60 مگابایت

مشخصات فایل جلد سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 107
حجم فایل زیپ شده 2.02 مگابایت

***

خرید جلد اول کتاب

***

خرید جلد دوم کتاب

***

خرید جلد سوم کتاب

Electromechanical Dynamics – Herbert Woodson, James Melcher

کتاب دینامیک الکترومکانیکی هربرت وودسون و جیمیز ملچر – جلد یک و دو و سه

جلد اول : سیستم های گسسته

جلد دوم : میدان ها، نیروها و میدان ها و حرکت

جلد سوم : محیط های الاستیک و سیال

Electromechanical Dynamics

Part I: Discrete Systems

Part II: Fields, Forces, and Motion

Part III: Elastic and Fluid Media

نویسنده(گان): Herbert H. Woodson, James R. Melcher

مشخصات فایل جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 413
حجم فایل زیپ شده 17.6 مگابایت

مشخصات فایل جلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 371
حجم فایل زیپ شده 15.2 مگابایت

مشخصات فایل جلد سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 301
حجم فایل زیپ شده 11.8 مگابایت

***

خرید جلد اول کتاب

***

خرید جلد دوم کتاب

***

خرید جلد سوم کتاب