برچسب: Hibbeler Dynamics Download

Engineering Mechanics: Dynamics – Russell Hibbeler

کتاب دینامیک هیبلر – ویرایش چهاردم، چهاردم SI و سیزدهم

Engineering Mechanics: Dynamics in Si Units 14th Edition, Global Edition

 Engineering Mechanics: Dynamics – 14th and 13th Edition

نویسنده(گان):  Russell Charles Hibbeler

دانلود دینامیک هیبلر ویرایش چهاردم با واحدهای SI

دانلود دینامیک هیبلر ویرایش 14

مشخصات فایل ویرایش چهاردهم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات 793
حجم فایل زیپ شده 27.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهاردم

فرمت PDF
تعداد صفحات 791
حجم فایل زیپ شده 38.5 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سیزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 746
حجم فایل زیپ شده 105 مگابایت

***