برچسب: Holman Heat Transfer Solutions

Solution Manual for Heat Transfer – Jack Holman

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هولمن – ویرایش هشتم و دهم

Solution Manual for Heat Transfer 8th and 10th Edition

نویسنده(گان): Jack P. Holman

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هولمن ویرایش دهم

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هولمن

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد.  حل المسائل اول برای ویرایش هشتم و به زبان فارسی می باشد؛ حل المسائل دوم به زبان انگلیسی و برای ویرایش دهم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 443
حجم فایل زیپ شده 4.10 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم (فارسی)

فرمت PDF
تعداد صفحات 176
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

***