برچسب: Hongtan Liu

Solution Manual for Heat Exchangers – Sadik Kakaç, Hongtan Liu

حل المسائل کتاب مبدل های حرارتی صدیق کاکاچ و لانگتان لیو  – ویرایش سوم

Solution Manual for Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design – Third Edition

نویسنده(گان): Sadik Kakaç, Hongtan Liu, Anchasa Pramuanjaroenkij

حل المسائل طراحی مبدل های حرارتی کاکاک

این حل المسائل به صورت رسمی از انتشارات CRC Press تهیه شده و فصلهای 2 تا 13 به همراه اپندیکس A را پوشش می دهد. عنوان کامل کتاب اصلی “مبدل های حرارتی: تعیین مقادیر نامی عملکرد، و طراحی گرمایی” می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 382
حجم فایل زیپ شده 2.63 مگابایت

***

Heat Exchangers – Sadik Kakaç, Hongtan Liu

کتاب مبدل های حرارتی: تعیین مقادیر نامی عملکرد، و طراحی گرمایی صدیق کاکاچ و لانگتان لیو – ویرایش سوم

Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design – Third Edition

نویسنده(گان): Sadik Kakaç, Hongtan Liu, Anchasa Pramuanjaroenkij

کتاب مبدل های حرارتی صدیق کاکاچ

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 624
حجم فایل زیپ شده 5.95 مگابایت

***