برچسب: Howard Anton

Solution Manual for Elementary Linear Algebra – Howard Anton, Chris Rorres

حل المسائل کتاب مبانی جبر خطی آنتون – ویرایش نهم

Solution Manual for Elementary Linear Algebra – 9th Edition

نویسنده(گان): Howard Anton, Chris Rorres

حل المسائل کتاب مبانی جبر خطی آنتون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 386
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

***

Elementary Linear Algebra – Howard Anton, Chris Rorres

کتاب مقدمات جبر خطی آنتون – ویرایش نهم و یازدهم

Elementary Linear Algebra – 9th and 11th Edition

نویسنده(گان): Howard Anton, Chris Rorres​

کتاب مقدمات جبر خطی آنتون

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1226
حجم فایل زیپ شده 16مگابایت

مشخصات فایل ویراست یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 802
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت

***

Solution Manual for Calculus Early Transcendentals – Howard Anton

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال غیرجبری آنتون – ویرایش هفتم و هشتم و دهم

Solution Manual for Calculus Early Transcendentals – 7th, 8th and 10th Edition

نویسنده(گان): Howard Anton, Irl C. Bivens, Stephen Davis

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال غیرجبری آنتون

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 304
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 676
حجم فایل زیپ شده 7.28 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 689
حجم فایل زیپ شده 7.40 مگابایت

***

Calculus Early Transcendentals – Howard Anton, Stephen Davis

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال هوارد آنتون – ویرایش دهم

Calculus Early Transcendentals – 10th Edition

نویسنده(گان): Howard Anton, Irl C. Bivens, Stephen Davis

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال هوارد آنتون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1318
حجم فایل زیپ شده 24مگابایت

***