برچسب: Howard Shapiro

Solution Manual for Introduction to Thermal Systems Engineering – Michael Moran, Howard Shapiro

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستمهای گرمایی مایکل موران و هوارد شاپیرو

Solution Manual for Introduction to Thermal Systems Engineering

نویسنده(گان): Michael J. Moran , Howard N. Shapiro , Bruce R. Munson , David P. DeWitt

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های گرمایی مایکل موران و هوارد شاپیرو

این حل المسائل به صورت دستنویس با کیفیت می باشد و فصل های 1 تا 18 کتاب درسی را پوشش می دهد

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1174
حجم فایل زیپ شده 32.76 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Engineering Thermodynamics – Michael Moran, Howard Shapiro

حل المسائل کتاب ترمودینامیک مهندسی مایکل موران – ویرایش پنجم، ششم و هشتم

Solution Manual to Fundamentals of Engineering Thermodynamics – 5th, 6th and 8th Edition

نویسنده(گان):  Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner, Margaret B. Bailey

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هشتم، یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش پنجم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2475
حجم فایل زیپ شده 189 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1879
حجم فایل زیپ شده 190 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1691
حجم فایل زیپ شده 66 مگابایت

***

Fundamentals of Engineering Thermodynamics – Michael Moran, Howard Shapiro

کتاب ترمودینامیک مهندسی مایکل موران – ویرایش پنجم، هفتم و هشتم

Fundamentals of Engineering Thermodynamics – 5th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان):  Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner, Margaret B. Bailey

این مجموعه شامل سه ویرایش از کتاب می باشد.

کتاب ترمودینامیک مهندسی مایکل موران

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1064
حجم فایل زیپ شده 21.5 مگابایت
مشخصات فایل ویرایش هفتم
فرمت PDF
تعداد صفحات 1026
حجم فایل زیپ شده 48 مگابایت
مشخصات فایل ویرایش پنجم
فرمت PDF
تعداد صفحات 845
حجم فایل زیپ شده 25 مگابایت

***

Introduction to Thermal Systems Engineering – Michael Moran, Howard Shapiro

کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های گرمایی مایکل موران

Introduction to Thermal Systems Engineering

نویسنده(گان): Michael J. Moran , Howard N. Shapiro , Bruce R. Munson , David P. DeWitt

کتاب مقدمه ای بر مهندسی سیستم های گرمایی مایکل موران

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 801
حجم فایل زیپ شده 9.9 مگابایت

***