برچسب: Incropera Heat and Mass Transfer Solutions

Solution Manual for Fundamentals of Heat and Mass Transfer – Frank Incropera, Theodore Bergman

حل المسائل کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت تئودور برگمن و فرانک اینکروپرا – ویرایش چهارم، ششم و هفتم

Solution Manual for Fundamentals of Heat and Mass Transfer – 4th, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان):  Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P. Incropera, David P. DeWitt

این مجموعه شامل حل سه ویرایش چهارم، ششم و هفتم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2639
حجم فایل زیپ شده 31.4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2313
حجم فایل زیپ شده 68.5 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2132
حجم فایل زیپ شده 30.9 مگابایت

***