برچسب: Indra Widjaja

Solution Manual for Communication Networks – Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja

حل المسائل کتاب شبکه های ارتباطی آلبرتو لئون گارسیا و ایندرا ویجاجا

Solution Manual for Communication Networks, Fundamental Concepts and Key Architectures 2nd ed

نویسنده(گان): Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja

 

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 329
حجم فایل زیپ شده 3.5 مگابایت

***

Communication Networks – Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja

کتاب شبکه های ارتباطی آلبرتو لئون گارسیا و ایندرا ویجاجا

Communication Networks, Fundamental Concepts and Key Architectures

نویسنده(گان): Alberto Leon-Garcia and Indra Widjaja

کتاب شبکه های ارتباطی آلبرتو لئون گارسیا و ایندرا ویجاجا

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 890
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***