برچسب: Inorganic Scintillators for Detector Systems by Lecoq

Inorganic Scintillators for Detector Systems – Paul Lecoq, Alexander Gektin

کتاب سوسوسنج های معدنی برای سیستم های آشکارسازی پائول لکوک – ویرایش دوم

Inorganic Scintillators for Detector Systems, Physical Principles and Crystal Engineering 2nd ed

نویسنده(گان): Paul Lecoq, Alexander Gektin, Mikhail Korzhik

کتاب سوسوسنج های معدنی برای سیستم های آشکارسازی پائول لکوک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 420
حجم فایل زیپ شده 10.2 مگابایت

***