برچسب: Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design by Charles Hill

Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design – Charles Hill, Thatcher Root

کتاب مقدمه ای بر سینتیک مهندسی شیمی و طراحی راکتور چارلز هیل – ویرایش اول و دوم

Introduction to Chemical Engineering: Kinetics and Reactor Design – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Charles G. Hill and Thatcher W. Root

کتاب مقدمه ای بر سینتیک مهندسی شیمی و طراحی راکتور چارلز هیل

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتDJVU
تعداد صفحات603
حجم فایل زیپ شده9.34 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات574
حجم فایل زیپ شده4.71 مگابایت

***