برچسب: Ira Levine

Solution Manual for Physical Chemistry – Ira Levine

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک ایرا لواین – ویرایش پنجم

Solution Manual for Physical Chemistry 5th edition

نویسنده(گان): Ira Levine

توضیح اینکه این حل المسائل به زبان غیر انگلیسی (شاید اسپانیایی) می باشد، اما روش حل مسائل در حالت کلی قابل درک می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 449
حجم فایل زیپ شده 21.7 مگابایت

***

Quantum Chemistry – Ira Levine

کتاب شیمی کوانتومی لواین – ویرایش پنجم

Quantum Chemistry 5th ed

نویسنده(گان):Ira N. Levine

کتاب شیمی کوانتومی لواین


مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 751
حجم فایل زیپ شده 12مگابایت

***

Solution Manual for Quantum Chemistry – Ira Levine

حل المسائل کتاب شیمی کوانتومی لواین – ویرایش هفتم

Solution Manual for Quantum Chemistry – 7th Edition

نویسنده(گان):Ira N. Levine


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 295
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

***