برچسب: Ismail Tosun

Solution Manual for Modeling in Transport Phenomena – Ismail Tosun

حل المسائل کتاب مدلسازی در پدیده های انتقال اسماعیل توسان (توسن) – ویرایش دوم

Solution Manual for Modeling in Transport Phenomena – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ismail Tosun

حل المسائل مدل سازی در پدیده های انتقال Tosun

این حل المسائل جواب تمرینات کل کتاب درسی (فصل های 1 تا 11 و اپندیکس A) را پوشش می دهد. فصل 5 کتاب درسی هیچ تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 177
حجم فایل زیپ شده 1.52 مگابایت

***

Modeling in Transport Phenomena – Ismail Tosun

کتاب مدلسازی در پدیده های انتقال اسماعیل توسان – ویرایش دوم

Modeling in Transport Phenomena – 2nd Edition

نویسنده(گان): Ismail Tosun

کتاب مدل سازی در پدیده های انتقال Tosun

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 606
حجم فایل زیپ شده 3.98 مگابایت

***