برچسب: Israel Koren

Solution Manual for Fault-Tolerant Systems – Israel Koren, Mani Krishna

حل المسائل کتاب سیستم تحمل پذیر عیب ایزائیل کارن و مانی کریشنا

Solution Manual for Fault-Tolerant Systems

نویسنده(گان): Israel Koren, C. Mani Krishna

حل المسائل سیستم تحمل پذیر عیب کارن و کریشنا

این محصول حل تمرینات کل فصلهای کتاب درسی را دارد. فصلهای 1 و 7 هیچ تمرینی ندارند. همچنین اسلایدهای آموزشی نیز در این مجموعه قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 58
حجم فایل زیپ شده 23.7 مگابایت

***

Fault-Tolerant Systems – Israel Koren, Mani Krishna

کتاب سیستم تحمل پذیر عیب ایزائیل کارن و مانی کریشنا

Fault-Tolerant Systems

نویسنده(گان): Israel Koren, C. Mani Krishna

کتاب سیستم تحمل پذیر عیب Koren و Krishna

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 399
حجم فایل زیپ شده 4.40 مگابایت

***