برچسب: Jack Holman

Solution Manual for Heat Transfer – Jack Holman

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هولمن – ویرایش هشتم و دهم

Solution Manual for Heat Transfer 8th and 10th Edition

نویسنده(گان): Jack P. Holman

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هولمن ویرایش دهم

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هولمن

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد.  حل المسائل اول برای ویرایش هشتم و به زبان فارسی می باشد؛ حل المسائل دوم به زبان انگلیسی و برای ویرایش دهم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 443
حجم فایل زیپ شده 4.10 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم (فارسی)

فرمت PDF
تعداد صفحات 176
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

***

Heat Transfer – Jack Holman

کتاب انتقال حرارت هولمن – ویرایش دهم

Heat Transfer 10th ed

نویسنده(گان): Jack P. Holman

کتاب انتقال حرارت هولمن

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 758
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Solution Manual for Experimental Methods for Engineers – Jack Holman

حل المسائل روش های تجربی مهندسی جک هولمن – ویرایش هشتم

Solution Manual for Experimental Methods for Engineers – 8th Edition

نویسنده(گان): Jack P. Holman

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 184
حجم فایل زیپ شده 4.5 مگابایت

***

Experimental Methods for Engineers – Jack Holman

کتاب روش های تجربی برای مهندسان جک هولمن – ویرایش هشتم

Experimental Methods for Engineers – 8th ed

نویسنده(گان): Jack P. Holman

کتاب روش های تجربی برای مهندسان جک هولمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***