برچسب: Jack McCormac

Solution Manual for Structural Analysis – Bryant Nielson, Jack McCormac

حل المسائل کتاب تحلیل سازه بریانت نیلسون و جک مک کورمک – ویرایش اول

Solution Manual for Structural Analysis: Understanding Behavior – 1st Edition

نویسنده(گان): Bryant G. Nielson, Jack C. McCormac

حل تمرین تحلیل سازه Nielson و McCormac

این حل المسائل به صورت رسمی تهیه شده است و فصل 2 الی 21 کتاب درسی را پوشش می دهد. از فصل 1 و 10 هیچ تمرین حل شده ای وجود ندارد. این حل المسائل در دو فرمت وان نوت و پی دی اف موجود می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت OneNote + PDF
تعداد صفحات 908
حجم فایل زیپ شده 305 مگابایت

***

Structural Analysis – Bryant Nielson, Jack McCormac

کتاب تحلیل سازه بریانت نیلسون و جک مک کورمک – ویرایش اول

Structural Analysis: Understanding Behavior – 1st Edition

نویسنده(گان): Bryant G. Nielson, Jack C. McCormac

دانلود تحلیل سازه Nielson و McCormac

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 568
حجم فایل زیپ شده 117 مگابایت

***

Solution Manual for Surveying – Jack McCormac, Wayne Sarasua

حل المسائل کتاب نقشه برداری جک مک کورمک  – ویرایش ششم

Solution Manual for Surveying – 6th Edition

نویسنده(گان): Jack C. McCormac, Wayne Sarasua, William Davis

این حل المسائل، حل تمرینات همه فصلهای کتاب (1 الی 24) را به صورت کامل پوشش میدهد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 109
حجم فایل زیپ شده 9.51 مگابایت

***

Solution Manual for Structural Analysis – Jack McCormac

حل المسائل کتاب تحلیل سازه با روش های کلاسیک و ماتریسی جک مک کورمک – ویرایش چهارم

Solution Manual for Structural Analysis, Using Classical and Matrix Methods – 4th Edition

نویسنده(گان): Jack C. McCormac

این حل المسائل به صورت اسکن شده می باشد و همه فصل های کتاب را پوشش میدهد. البته فصلهای 1 و 14 تمرینی ندارند. به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین کتاب، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 67 مگابایت

***

Solution Manual for Design of Reinforced Concrete – Jack McCormac, Russell Brown

حل المسائل کتاب طراحی بتن مسلح (آرمه) جک مک کورمک – ویرایش دهم، نهم و هشتم (چهار حل المسائل)

Solution Manual for Design of Reinforced Concrete – 8th, 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): Jack C. McCormac, Russell H. Brown

حل المسائل کتاب طراحی بتن مسلح (آرمه) جک مک کورمک

این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش دهم، یکی برای ویرایش نهم، یکی برای ویرایش هشتم و دیگری برای یک ویرایش نا مشخص.

حل المسائل ویرایش دهم شامل حل تمرینات فصل های 2 الی 20 + اپندیکس B می باشد. فایل های MathCAD و Excel مربوط به تمرینات کتاب + نمونه سوالات امتحانی همراه پاسخ ها نیز در کنار حل المسائل اصلی قرار دارند.

حل المسائل ویرایش نهم حل تمرینات کل فصل های 2 تا 19 کتاب درسی + حل تمرینات اپندیکس D را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل PDF وجود دارد.

حل المسائل ویرایش هشتم، پاسخ تمرینات فصل های 2 الی 7 را پوشش میدهد.

حل المسائل آخر برای یک ویرایش نا مشخص می باشد که حل تمرینات فصل 2 الی 12 را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دهم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 588
حجم فایل زیپ شده 159 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 579
حجم فایل زیپ شده 88.1 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 228
حجم فایل زیپ شده 12.4 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش نامشخص

فرمت PDF
تعداد صفحات 372
حجم فایل زیپ شده 13.4 مگابایت

***

Structural Analysis – Jack McCormac

کتاب تحلیل سازه با روش های کلاسیک و ماتریسی جک مک کورمک – ویرایش چهارم

Structural Analysis, Using Classical and Matrix Methods – 4th Edition

نویسنده(گان): Jack C. McCormac

کتاب تحلیل سازه با روش های کلاسیک و ماتریسی جک مک کورمک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 615
حجم فایل زیپ شده 18.3 مگابایت

***

Design of Reinforced Concrete – Jack McCormac, Russell Brown

کتاب طراحی بتن آرمه (مسلح) جک مک کورمک – ویرایش نهم

Design of Reinforced Concrete 9th ed

نویسنده(گان): Jack C. McCormac, Russell H. Brown

کتاب طراحی بتن آرمه (مسلح) جک مک کورمک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 714
حجم فایل زیپ شده 13.2 مگابایت

***

Solution Manual for Structural Steel Design – Jack McCormac, Stephen Csernak

حل المسائل کتاب ساختار طراحی فولاد مک کورمک – ویرایش چهارم و پنجم

Solution Manual for Structural Steel Design 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): Jack C. McCormac, Stephen F. Csernak

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 477
حجم فایل زیپ شده 35.6 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 506
حجم فایل زیپ شده 80 مگابایت

***

Structural Steel Design – Jack McCormac, Stephen Csernak

کتاب ساختار طراحی فولاد مک کورمک – ویرایش 5

Structural Steel Design 5th ed

نویسنده(گان): Jack C. McCormac, Stephen F. Csernak

کتاب ساختار طراحی فولاد مک کورمک

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 737
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

***