برچسب: Jacob Millman

Integrated Electronics – Jacob Millman, Christos Halkias

کتاب الکترونیک مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال میلمن

Integrated Electronics: Analog and Digital Circuits and Systems

نویسنده(گان): Jacob Millman, Christos C. Halkias

کتاب الکترونیک مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال میلمن

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 935
حجم فایل زیپ شده 13.2مگابایت

***

Solution Manual for Microelectronics – Jacob Millman, Christos Halkias

حل المسائل میکروالکترونیک میلمن

Solution Manual for Microelectronics

نویسنده(گان):Jacob Millman, Christos C Halkias

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 190
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

 

 

Microelectronics – Jacob Millman, Christos Halkias

 کتاب میکروالکترونیک میلمن

Microelectronics

نویسنده(گان): Jacob Millman, Christos C Halkias

 کتاب میکروالکترونیک میلمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 349
حجم فایل زیپ شده 39 مگابایت