برچسب: James Braselton

Solution Manual for Introductory Differential Equations – Martha Abell, James Braselton

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل آبل

Solution Manual for Introductory Differential Equations,3rd Ed

نویسنده(گان):Martha L. Abell, James P. Braseltono


مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 212
حجم فایل زیپ شده 4.5مگابایت

***

Introductory Differential Equations – Martha Abell, James Braselton

کتاب معادلات دیفرانسیل آبل – ویرایش چهارم

Introductory Differential Equations,4th Ed

نویسنده(گان):Martha L. Abell, James P. Braselton

 کتاب معادلات دیفرانسیل آبل


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 530
حجم فایل زیپ شده 20مگابایت

***