برچسب: James Epperson

Solution Manual for An Introduction to Numerical Methods and Analysis by James Epperson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آنالیز و روش های عددی ایپرسون

Solution Manual for An Introduction to Numerical Methods and Analysis 2nd ed

نویسنده(گان):James F. Epperson


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 319
حجم فایل زیپ شده 1.5مگابایت

An Introduction to Numerical Methods and Analysis by James Epperson

کتاب مقدمه ای بر آنالیز و روش های عددی ایپرسون

An Introduction to Numerical Methods and Analysis 2nd ed

نویسنده(گان):James F. Epperson

کتاب مقدمه ای بر آنالیز و روش های عددی ایپرسون
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 614
حجم فایل زیپ شده 22مگابایت