برچسب: James Gere

Solution Manual for Mechanics of Materials – James Gere, Stephen Timoshenko

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح جیمز گییر و استفان تیموشنکو – ویرایش سوم وپنجم

Solution Manual for Mechanics of Materials 3rd and 5th edition

نویسنده(گان): James M. Gere, Stephen P. Timoshenko

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 134×2
حجم فایل زیپ شده 37.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1436
حجم فایل زیپ شده 33.5 مگابایت

***

Mechanics of Materials – James Gere, Stephen Timoshenko

کتاب مقاومت مصالح جیمز گییر و استفان تیموشنکو – ویرایش سوم

Mechanics of Materials 3rd ed

نویسنده(گان): James M. Gere, Stephen P. Timoshenko

کتاب مقاومت مصالح جیمز گییر و استفان تیموشنکو

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 827
حجم فایل زیپ شده 52 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Materials – Barry Goodno, James Gere

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح جیمز گییر و بری گودنو – ویرایش نهم، ویرایش نهم SI، هشتم، هفتم، ششم و پنجم

Solution Manual for Mechanics of Materials – 5th, 6th, 7th, 8th, 9th SI and 9th Edition

نویسنده(گان): James M. Gere, Barry J. Goodno

حل المسائل های ویرایش نهم و ویرایش نهم SI به صورت جداگانه به فروش می رسند

حل تمرین مقاومت مصالح گودنو و گییر ویرایش نهم

حل تمرینات مقاومت مصالح گودنو و گره ویرایش نه SI

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح جیمز گییر و بری گودنو ویرایش هشتم

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح Gere و Goodno ویرایش هفتم

محصول اول، حل المسائل رسمی کتاب ویرایش نهم می باشد که فصل های 1 تا 11 کتاب درسی به همراه اپندیکس D را پوشش میدهد. لازم به ذکر است که به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

محصول دوم، حل المسائل رسمی کتاب ویرایش نهم SI می باشد که فصل های 1 تا 11 کتاب درسی به همراه اپندیکس D را پوشش میدهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد. محصول ویرایش نهم SI علاوه بر حل المسائل، شامل تمرینات مروری آزمون FE یا همان FE Exam به همراه پاسخ های تشریحی می باشد. همچنین اسلاید های آموزشی کتاب درسی در این مجموعه قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم SI

محصول سوم، شامل چهار حل المسائل برای ویرایش های پنجم، ششم، هفتم و هشتم کتاب می باشد. حل المسائل ویرایش هشتم فصل های 1 تا 12 به همراه اپندیکس A را شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1474
حجم فایل زیپ شده 62.2 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش نهم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات 1550
حجم فایل زیپ شده 82 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1169
حجم فایل زیپ شده 25.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 950
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 619
حجم فایل زیپ شده 8.65 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 299
حجم فایل زیپ شده 34 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول اول (حل المسائل ویرایش نهم)

***

پرداخت جهت دریافت محصول دوم (حل المسائل ویرایش نهم SI)

***

پرداخت جهت دریافت محصول سوم (چهار حل المسائل برای ویرایشهای 8 و 7 و 6 و 5)

Mechanics of Materials – Barry Goodno, James Gere

کتاب مقاومت مصالح جیمز گییر و بری گودنو – ویرایش نهم، نهم SI، هشتم SI، هفتم و ششم

Mechanics of Materials- 6th, 7th, 8th SI, 9th SI and 9th Edition

نویسنده(گان): James M. Gere, Barry J. Goodno

دانلود مقاومت مصالح جیمز گودنو ویرایش نهم SI

کتاب مقاومت مصالح جیمز گییر و بری گودنو

این محصول شامل پنج ایبوک برای ویرایش های مذکور می باشد.

مشخصات فایل ویراست نهم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات 1188
حجم فایل زیپ شده 41 مگابایت

مشخصات فایل ویراست نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1188
حجم فایل زیپ شده 32.1 مگابایت

مشخصات فایل ویراست هشتم SI

فرمت PDF
تعداد صفحات 1123
حجم فایل زیپ شده 38 مگابایت

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1045
حجم فایل زیپ شده 20مگابایت

مشخصات فایل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 964
حجم فایل زیپ شده 13مگابایت

***