برچسب: James Holton

Solution Manual for An Introduction to Dynamic Meteorology – James Holton, Gregory Hakim

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر هواشناسی دینامیکی جیمز هولتون و گریگوری حکیم – ویرایش سوم

Solution Manual for An Introduction to Dynamic Meteorology – 3rd Edition

نویسنده(گان): James R. Holton, Gregory J Hakim

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 112
حجم فایل زیپ شده 2.95 مگابایت

***

An Introduction to Dynamic Meteorology – James Holton, Gregory Hakim

کتاب مقدمه ای بر هواشناسی دینامیکی جیمز هولتون و گریگوری حکیم – ویرایش سوم و پنجم

An Introduction to Dynamic Meteorology – 3rd and 5th Edition

نویسنده(گان): James R. Holton, Gregory J Hakim

کتاب مقدمه ای بر هواشناسی دینامیکی جیمز هولتون و گریگوری حکیم

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 755
حجم فایل زیپ شده 13.6 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 512
حجم فایل زیپ شده 12.1 مگابایت

***