برچسب: James House

Solution Manual for Inorganic Chemistry – James House

حل المسائل کتاب شیمی معدنی جیمز هاوس – ویرایش دوم

Solution Manual for Inorganic Chemistry – 2nd Edition

نویسنده(گان): James E House

توضیح اینکه این حل المسائل به زبان فارسی و دستنویس تهیه شده و بی کیفیت می باشد، همچنین ناقص بوده و تعداد محدودی از سوالات را پوشش میدهد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 20
حجم فایل زیپ شده 6.94 مگابایت

***

Solution Manual for Descriptive Inorganic Chemistry – James House, Kathleen House

حل المسائل کتاب شیمی معدنی توصیفی جیمز هاوس – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for Descriptive Inorganic Chemistry – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): James E. House, Kathleen A. House

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد.

یکی برای ویرایش سوم که کامل و با کیفیت می باشد.

حل المسائل دیگر برای ویرایش اول می باشد که تنها مسائل فرد را پوشش میدهد.

دانلود فایل نمونه ویرایش سوم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 99
حجم فایل زیپ شده 342 کیلوبایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 109
حجم فایل زیپ شده5. 5.39 مگابایت

***

Descriptive Inorganic Chemistry – James House, Kathleen House

کتاب شیمی معدنی توصیفی جیمز هاوس – ویرایش سوم

Descriptive Inorganic Chemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): James E. House, Kathleen A. House

کتاب شیمی معدنی توصیفی جیمز هاوس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 420
حجم فایل زیپ شده 10.7 مگابایت

***