برچسب: James Melcher

Solutions Manual for Electromechanical Dynamics – Herbert Woodson, James Melcher

حل المسائل کتاب دینامیک الکترومکانیکی هربرت وودسون و جیمیز ملچر – جلد یک و دو و سه

حل المسائل جلد اول : سیستم های گسسته

حل المسائل جلد دوم : میدان ها، نیروها و میدان ها و حرکت

حل المسائل جلد سوم : محیط های الاستیک و سیال

Solutions Manual for Electromechanical Dynamics

Solutions Manual for Part I: Discrete Systems

Solutions Manual for Part II: Fields, Forces, and Motion

Solutions Manual for Part III: Elastic and Fluid Media

نویسنده(گان): Herbert H. Woodson, James R. Melcher

مشخصات فایل جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 170
حجم فایل زیپ شده 3.25 مگابایت

مشخصات فایل جلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 181
حجم فایل زیپ شده 3.60 مگابایت

مشخصات فایل جلد سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 107
حجم فایل زیپ شده 2.02 مگابایت

***

خرید جلد اول کتاب

***

خرید جلد دوم کتاب

***

خرید جلد سوم کتاب

Electromechanical Dynamics – Herbert Woodson, James Melcher

کتاب دینامیک الکترومکانیکی هربرت وودسون و جیمیز ملچر – جلد یک و دو و سه

جلد اول : سیستم های گسسته

جلد دوم : میدان ها، نیروها و میدان ها و حرکت

جلد سوم : محیط های الاستیک و سیال

Electromechanical Dynamics

Part I: Discrete Systems

Part II: Fields, Forces, and Motion

Part III: Elastic and Fluid Media

نویسنده(گان): Herbert H. Woodson, James R. Melcher

مشخصات فایل جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 413
حجم فایل زیپ شده 17.6 مگابایت

مشخصات فایل جلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 371
حجم فایل زیپ شده 15.2 مگابایت

مشخصات فایل جلد سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 301
حجم فایل زیپ شده 11.8 مگابایت

***

خرید جلد اول کتاب

***

خرید جلد دوم کتاب

***

خرید جلد سوم کتاب

Solution Manual for Continuum Electromechanics – James Melcher

حل المسائل کتاب الکترومکانیک پیوسته ملچر

Solution Manual for Continuum Electromechanics

نویسنده(گان): James R. Melcher

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 438
حجم فایل زیپ شده 22.3 مگابایت

***

Continuum Electromechanics – James Melcher

کتاب الکترومکانیک پیوسته ملچر

Continuum Electromechanics

نویسنده(گان): James R. Melcher

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 658
حجم فایل زیپ شده 29.4 مگابایت

***

Solution Manual for Electromagnetic Fields and Energy – Hermann Haus, James Melcher

حل المسائل کتاب انرژی و میدان های الکترومغناطیسی هرمان هائوس

Solution Manual for Electromagnetic Fields and Energy

نویسنده(گان): Hermann A. Haus, James R. Melcher

حل المسائل کتاب انرژی و میدان های الکترومغناطیسی هرمان هائوس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 379
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Electromagnetic Fields and Energy – Hermann Haus, James Melcher

کتاب میدان ها و انرژی الکترومغناطیسی هرمان هائوس

Electromagnetic Fields and Energy

نویسنده(گان): Hermann A. Haus, James R. Melcher

کتاب میدان ها و انرژی الکترومغناطیسی هرمان هائوس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 863
حجم فایل زیپ شده 7.8 مگابایت

***