برچسب: James Mihelcic

Solution Manual for Fundamentals of Environmental Engineering – James Mihelcic, Julie Zimmerman

حل المسائل کتاب مبانی مهندسی محیط میهلسیک – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Fundamentals of Environmental Engineering – 1st and 2nd ed

نویسنده(گان): James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 497
حجم فایل زیپ شده 8.5 مگابایت

***

Fundamentals of Environmental Engineering – James Mihelcic, Julie Zimmerman

کتاب مبانی مهندسی محیط زیست میهلسیک – ویرایش دوم

Fundamentals of Environmental Engineering 2nd ed

نویسنده(گان): James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman

کتاب مبانی مهندسی محیط زیست میهلسیک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 707
حجم فایل زیپ شده 67.1 مگابایت

***