برچسب: James Robinson

Solution Manual to Infinite-Dimensional Dynamical Systems – James Robinson

حل المسائل کتاب سیستم های دینامیکی بی نهایت بعدی Robinson

Solution manual for Infinite dimensional dynamical systems

نویسنده(گان):  James C Robinson 

 حل المسائل کتاب سیستم های دینامیکی بی نهایت بعدی Robinson

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 72
حجم فایل زیپ شده 0.5مگابایت

 

 

Solution manual for An introduction to ordinary differential equationsb by Robinson

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی روبینسون

Solution manual for An introduction to ordinary differential equations

نویسنده(گان):  Robinson J.C 

حل المسائل کتاaحل المسائل کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی روبینسونب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی Robinson Solution manual for An introduction to ordinary differential equations نویسنده(گان): Robinson J.C

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 338
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

 

Infinite dimensional dynamical systems by James Robinson

کتاب سیستم های دینامیکی بی نهایت بعدی روبینسون

Infinite-dimensional dynamical systems

نویسنده(گان):  James C Robinson 

کتاب سیستم های دینامیکی بی نهایت بعدی روبینسون

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 473
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت

 

An Introduction to Ordinary Differential Equations by James Robinson

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل عادی روبینسون

An Introduction to Ordinary Differential Equations

نویسنده(گان):  James C. Robinson 

کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل عادی روبینسون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 416
حجم فایل زیپ شده 5مگابایت