برچسب: James Stewart

Solution Manual for Calculus – James Stewart

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جیمز استوارت – ویرایش چهارم، پنجم و ششم، هفتم و هشتم

Solution Manual for Calculus 4th, 5th, 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): James Stewart

این مجموعه شامل حل کامل ویرایشهای چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جیمز استوارت می باشد. توجه بفرمایید که حل ها به صورت کامل می باشند و بخش های “Single Variable” و “Multivariable” را پوشش می دهند. همچنین لازم به ذکر است که حل المسائل ویرایشهای چهارم، پنجم و هفتم شامل مسائل زوج و فرد می باشد. حل المسائلهای ویرایش ششم و هشتم تنها شامل مسائل فرد می باشند.

مشخصات حل المسائل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 957
حجم فایل زیپ شده 53.6 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1872
حجم فایل زیپ شده 53.6 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 722
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1496
حجم فایل زیپ شده 17.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست چهارم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 954
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Calculus – James Stewart

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جیمز استوارت – ویرایش ششم، هفتم و هشتم

Calculus – 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): James Stewart

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جیمز استوارت

این مجموعه شامل سه کتاب با مشخصات زیر می باشد.

مشخصات فایل ویراست ششم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 1308
حجم فایل زیپ شده 13.1 مگابایت

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 1380
حجم فایل زیپ شده 18.4 مگابایت

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1459
حجم فایل زیپ شده 67.6 مگابایت

***