برچسب: James Threlkeld

Thermal Environmental Engineering – Thomas Kuehn,‎ James Ramsey

کتاب مهندسی گرمایی محیط زیست Kuehn – ویرایش سوم

Thermal Environmental Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان): Thomas H. Kuehn,‎ James W. Ramsey,‎ James L. Threlkeld

کتاب مهندسی گرمایی محیط زیست Kuehn

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 775
حجم فایل زیپ شده 90.4 مگابایت

***

Solution Manual for Thermal Environmental Engineering – Thomas Kuehn, James Ramsey

حل المسائل کتاب مهندسی گرمایی محیط زیست Kuehn – ویرایش سوم

Solution Manual for Thermal Environmental Engineering – 3rd Edition

نویسنده(گان): Thomas H. Kuehn, James W. Ramsey, James L. Threlkeld

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 594
حجم فایل زیپ شده 124 مگابایت

***