برچسب: James Walker

Solution Manual for Physics – James Walker

حل المسائل کتاب فیزیک جیمز واکر – ویرایش چهارم و پنجم

Solution Manual for Physics 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): James S. Walker

مشخصات فایل ویرایش پنجم
فرمت PDF
تعداد صفحات 1216
حجم فایل زیپ شده 27 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1226
حجم فایل زیپ شده 17.7 مگابایت

***

Physics – James Walker

کتاب فیزیک جیمز واکر – ویرایش چهارم و پنجم

Physics – 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): James S. Walker

کتاب فیزیک جیمز واکر

مشخصات فایل ویرایش پنجم
فرمت PDF
تعداد صفحات 1253
حجم فایل زیپ شده 91.12 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1248
حجم فایل زیپ شده 73.3 مگابایت

***