برچسب: Jan Rabaey

Solution Manual for Digital Integrated Circuits – Jan Rabaey

حل المسائل کتاب مدارهای مجتمع دیجیتالی: دیدگاه طراحی – جان ام رابی، آنانتا چاندراکازان، بوریوژ نیکولیچ – ویرایش دوم

Solution Manual for Digital Integrated Circuits – 2nd ed

نویسنده(گان): Jan M. Rabaey

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 97
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

***

 

Digital Integrated Circuits – Jan Rabaey

کتاب مدارهای مجتمع دیجیتال: دیدگاه طراحی – جان ام رابی، آنانتا چاندراکازان، بوریوژ نیکولیچ – ویرایش دوم

Digital Integrated Circuits – 2nd Edition

نویسنده(گان): Jan M. Rabaey

کتاب مدارهای مجتمع دیجیتال: دیدگاه طراحی - جان ام رابی، آنانتا چاندراکازان، بوریوژ نیکولیچ

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 514
حجم فایل زیپ شده 11مگابایت

***