برچسب: Jay Devore

Probability and Statistics – Jay Devore

کتاب آمار و احتمال مهندسی و علوم جی دیور – ویرایش هفتم و هشتم

Probability and Statistics for Engineering and the Sciences – 7th and 8th Edition

نویسنده(گان):  Jay Devore

کتاب آمار و احتمال مهندسی و علوم جی دیور

ویراست هفتم و هشتم این کتاب موجود است که مشخصات آنها در جدول آورده شده است

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 765
حجم فایل زیپ شده 16 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 776
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Solution Manual for Probability and Statistics – Jay Devore

حل المسائل کتاب آمار و احتمال مهندسی و علوم جی دیور – ویرایش هفتم و نهم

Solution Manual for Probability and Statistics for Engineering and the Sciences – 7th and 9th ed

نویسنده(گان):  Jay Devore

حل المسائل کتاب آمار و احتمال مهندسی و علوم جی دیور

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 222
حجم فایل زیپ شده 40 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 483
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***