برچسب: Jeffrey Jaffe

Corporate Finance – Stephen Ross, Randolph Westerfield

کتاب مدیریت مالی استفان راس و رندلف وسترفیلد – ویرایش دهم

Corporate Finance – 10th Edition

نویسنده(گان): Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe

کتاب مدیریت مالی استفان راس و رندلف وسترفیلد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1080
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

***

***

Solution Manual for Corporate Finance – Stephen Ross, Randolph Westerfield

حل المسائل کتاب مدیریت مالی استفان راس و رندلف وسترفیلد – ویرایش ششم، نهم و دهم

Solution Manual for Corporate Finance -6th, 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 970
حجم فایل زیپ شده 5.23 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 550
حجم فایل زیپ شده 3.18 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 561
حجم فایل زیپ شده 2.39 مگابایت

***

Solution Manual for Modern Financial Management – Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe

حل المسائل کتاب مدیریت مالی مدرن راندولف وسترفیلد و جفری جف – ویرایش هشتم

Solution Manual for Modern Financial Management – 8th Edition

نویسنده(گان): Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 559
حجم فایل زیپ شده 1.50 مگابایت

***