برچسب: Jeffrey Jaffe

Corporate Finance – Stephen Ross, Randolph Westerfield

کتاب مدیریت مالی استفان راس و رندلف وسترفیلد – ویرایش دهم

Corporate Finance – 10th Edition

نویسنده(گان): Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe

کتاب مدیریت مالی استفان راس و رندلف وسترفیلد

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1080
حجم فایل زیپ شده15 مگابایت

***

***

Solution Manual for Corporate Finance – Stephen Ross, Randolph Westerfield

حل المسائل کتاب مدیریت مالی استفان راس و رندلف وسترفیلد – ویرایش ششم، نهم و دهم

Solution Manual for Corporate Finance -6th, 9th and 10th Edition

نویسنده(گان): Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات970
حجم فایل زیپ شده5.23 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات550
حجم فایل زیپ شده3.18 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمتPDF
تعداد صفحات561
حجم فایل زیپ شده2.39 مگابایت

***

Solution Manual for Modern Financial Management – Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe

حل المسائل کتاب مدیریت مالی مدرن راندولف وسترفیلد و جفری جف – ویرایش هشتم

Solution Manual for Modern Financial Management – 8th Edition

نویسنده(گان): Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات559
حجم فایل زیپ شده1.50 مگابایت

***