برچسب: Jerold Jones

Solution Manual for Refrigeration and Air Conditioning – Wilbert Stoecker, Jerold Jones

حل المسائل کتاب تهویه مطبوع و تبرید ویلبرت فردریک استوکر و جرالد ویلیام جونز – ویرایش دوم

Solution Manual for Refrigeration and Air Conditioning – 2nd edition

نویسنده(گان): Wilbert F. Stoecker, Jerold W. Jones

حل المسائل تهویه مطبوع و تبرید ویلبرت استوکر و جرالد جونز

توضیح اینکه این حل المسائل، تمرینات فصل های 2 الی 21 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 161
حجم فایل زیپ شده 1.41 مگابایت

***

Refrigeration and Air Conditioning – Wilbert Stoecker, Jerold Jones

کتاب تهویه مطبوع و تبرید ویلبرت فردریک استوکر و جرالد ویلیام جونز – ویرایش دوم

Refrigeration and Air Conditioning – 2nd edition

نویسنده(گان): Wilbert F. Stoecker, Jerold W. Jones

کتاب تهویه مطبوع و تبرید ویلبرت فردریک استوکر و جرالد ویلیام جونز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 440
حجم فایل زیپ شده 27 مگابایت

***