برچسب: Jerry Banks

Solution Manual for Discrete-Event System Simulation – Jerry Banks, John Carson

حل المسائل کتاب شبیه سازی رویداد گسسته جری بنکز – ویرایش سوم

Solution Manual for Discrete-Event System Simulation 3rd ed

نویسنده(گان): Jerry Banks, John Carson, Barry L. Nelson, David Nicol

توضیح اینکه، این حل المسائل تمرینات فصلهای 4، 13 و 14 را پوشش نمی دهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 70
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***

Discrete-Event System Simulation – Jerry Banks, John Carson

کتاب شبیه سازی رویداد گسسته جری بنکز – ویرایش چهارم

Discrete-Event System Simulation 4th ed

نویسنده(گان): Jerry Banks, John Carson, Barry L. Nelson, David Nicol

کتاب شبیه سازی رویداد گسسته جری بنکز

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 624
حجم فایل زیپ شده 27 مگابایت

***