برچسب: Jerry Weygandt

Solution Manual for Survey of Accounting – Paul Kimmel, Jerry Weygandt

حل المسائل کتاب مطالعات حسابداری پائول کیمل و جری ویگانت

Solution Manual for Survey of Accounting

نویسنده(گان): Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt

حل المسائل حسابداری کیمل و ویگانت

این حل المسائل کل تمرینات و پرسش های کتاب درسی (فصل های 1 تا 16) به همراه اپندیکس D و E را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل ورد دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت WORD
تعداد صفحات 860
حجم فایل زیپ شده 1.78 مگابایت

***

Solution Manual for Financial Accounting – Paul Kimmel, Jerry Weygandt

حل المسائل کتاب حسابداری مالی پائول کیمل – ویرایش ششم

Solution Manual for Financial Accounting, Tools for Business Decision Making – 6th Edition

نویسنده(گان): Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1243
حجم فایل زیپ شده 7.47 مگابایت

***

 

Financial Accounting – Paul Kimmel, Jerry Weygandt

کتاب حسابداری مالی پائول کیمل – ویرایش ششم و هفتم

Financial Accounting, Tools for Business Decision Making – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso

کتاب حسابداری مالی پائول کیمل

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 888
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

 

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 889
حجم فایل زیپ شده 20.4 مگابایت

***

Solution Manual for Accounting Principles – Jerry Weygandt, Paul Kimmel

حل المسائل کتاب اصول حسابداری جری ویگانت – ویرایش دهم و یازدهم

Solution Manual for Accounting Principles 10th and 11th ed

نویسنده(گان): Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Barbara Trenholm, Donald E. Kieso

توضیح این حل المسائل به هیچ عنوان کامل نیست و تنها شامل حل برخی فصول (از هر دو ویرایش کتاب) می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 2.7 مگابایت

***

Accounting Principles – Jerry Weygandt, Paul Kimmel

کتاب اصول حسابداری جری ویگانت – ویرایش دهم و دوازدهم

Accounting Principles 10th and 12th edition

نویسنده(گان): Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Barbara Trenholm, Donald E. Kieso

کتاب اصول حسابداری جری ویگانت

مشخصات فایل ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1288
حجم فایل زیپ شده 24 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1340
حجم فایل زیپ شده 31.5 مگابایت

***

Solution Manual for Intermediate Accounting – Donald Kieso, Jerry Weygandt

حل المسائل کتاب حسابداری میانه دونالد کیسو و جری ویگانت – ویرایش دوازدهم، چهاردهم و ویرایش اول IFRS

Solution Manual for Intermediate Accounting – 12th, 14th and IFRS Edition

نویسنده(گان): Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد.

مشخصات فایل ویراست دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1754
حجم فایل زیپ شده 3.3 مگابایت

مشخصات فایل ویراست چهاردهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 62
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول نسخه IFRS

فرمت PDF
تعداد صفحات 62
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

***

Intermediate Accounting – Donald Kieso, Jerry Weygandt, Terry Warfield

کتاب حسابداری میانه دونالد کیسو و جری ویگانت – ویرایش چهاردهم و پانزدهم

Intermediate Accounting – 14th and 15th Edition

نویسنده(گان): Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield

کتاب حسابداری میانه دونالد کیسو و جری ویگانت

این مجموعه شامل دو ویرایش چهاردهم و پانزدهم کتاب می باشد.

مشخصات فایل ویراست چهاردهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1646
حجم فایل زیپ شده 34 مگابایت

مشخصات فایل ویراست پانزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1557
حجم فایل زیپ شده 46 مگابایت

***