برچسب: John Bird

Solution Manual for Higher Engineering Mathematics – John Bird

حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جان بیرد – ویرایش پنجم

Solution Manual for Higher Engineering Mathematics 5th ed

نویسنده(گان): John Bird

 

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 640
حجم فایل زیپ شده 4.8 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering mathematics by John Bird

حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی  بیرد

Solution manual of Engineering mathematics 4ed

نویسنده(گان):  John Bird

حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی  بیرد

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 119
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

 

Higher Engineering Mathematics – John Bird

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جان بیرد – ویرایش ششم

Higher Engineering Mathematics 6th ed

نویسنده(گان): John Bird

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جان بیرد - ویرایش ششم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 705
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

 

 

Engineering Mathematics by John Bird

کتاب ریاضیات مهندسی جان بیرد – ویرایش ششم

Engineering Mathematics, Sixth Edition

نویسنده(گان): John Bird

کتاب ریاضیات مهندسی جان بیرد - ویرایش ششم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 617
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت