برچسب: John Cimbala

Solution Manual for Fluid Mechanics – Yunus Cengel, John Cimbala

 حل المسائل کتاب مکانیک سیالات چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش چهارم، سوم و اول

Solution Manual for Fluid Mechanics – 1st, 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان):Yunus A. Cengel, John M. Cimbala

حل المسائل ویرایش چهارم به صورت جداگانه به فروش می رسد.

 حل المسائل کتاب مکانیک سیالات سنجل ویرایش چهارم

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات چنگل ویرایش سوم

حل المسائل ویرایش چهارم، فصل های 1 تا 15 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش چهارم

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1682
حجم فایل زیپ شده 70.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1445
حجم فایل زیپ شده 17.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 1228
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش اول و سوم

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش چهارم

Fluid Mechanics – Yunus Cengel

 کتاب مکانیک سیالات یونس چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش چهارم، سوم و اول

Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications – 1st, 3rd and 4th edition

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel, John Cimbala

 کتاب مکانیک سیالات سنجل ویرایش چهارم

این محصول شامل سه ایبوک برای ویرایش های مذکور می باشد.

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1051
حجم فایل زیپ شده 35 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1031
حجم فایل زیپ شده 21.4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 2036
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

***