برچسب: John Cutnell

Physics – John Cutnell, Kenneth Johnson

کتاب فیزیک کوتنل و جانسون – ویرایش هشتم و نهم

Physics 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): John D. Cutnell & Kenneth W. Johnson

کتاب فیزیک کوتنل و جانسون

مشخصات فایل ویرایش 9

فرمت PDF
تعداد صفحات 1086
حجم فایل زیپ شده 66 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش 8

فرمت PDF
تعداد صفحات 1086
حجم فایل زیپ شده 65 مگابایت

***

Solution Manual for Physics – John Cutnell, Kenneth Johnson

حل المسائل کتاب فیزیک کوتنل و جانسون – ویرایش هشتم و نهم

Solution Manual for Physics 8th and 9th edition

نویسنده(گان):  John Cutnell, Kenneth Johnson

حل المسائل کتاب فیزیک کوتنل و جانسون

 

مشخصات حل المسائل ویرایش 9

فرمت PDF
تعداد صفحات 349
حجم فایل زیپ شده 41.2 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش 8

فرمت PDF
تعداد صفحات 1558
حجم فایل زیپ شده 10.4 مگابایت

***