برچسب: John Heywood

Solution Manual for Internal Combustion Engines Fundamentals – John Heywood

حل المسائل کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

Solution Manual for Internal Combustion Engines Fundamentals

نویسنده(گان): John B Heywood

حل المسائل کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، تمرینات فصول 1 الی 15 را به طور کامل پوشش می دهد و به صورت اسکن شده می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 189
حجم فایل زیپ شده 66.5 مگابایت

***

Internal Combustion Engines Fundamentals – John Heywood

کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

Internal Combustion Engines Fundamentals

نویسنده(گان): John B Heywood

کتاب مبانی موتورهای احتراق داخلی جان هیوود

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 954
حجم فایل زیپ شده 17.2 مگابایت

***