برچسب: John Hull

Solution Manual for Options, Futures and Other Derivatives – John Hull

حل المسائل کتاب مهندسی مالی هال – ویرایش 4 و 7 و 8

حل المسائل قراردادهای حق اختیار، قراردادهای آتی و سایر مشتقات نوشته جان هال شامل حل سه ویرایش

Solution Manual for Options, Futures and Other Derivatives 4th, 7th and 8th ed

نویسنده(گان): John C. Hull

این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد، سه تا برای ویرایش های 4 و 7 و 8 یکی برای ویرایش نامشخص

حل المسائل کتاب مهندسی مالی هال

 

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 257
حجم فایل زیپ شده 5.5 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش هفت

فرمت PDF
تعداد صفحات 418
حجم فایل زیپ شده 21 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 165
حجم فایل زیپ شده 77 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش نامشخص

فرمت PDF
تعداد صفحات 165
حجم فایل زیپ شده 77 مگابایت

***

Options Futures and Other Derivatives by John Hull

مهندسی مالی هال – ویرایش پنجم و ششم و هفتم

قراردادهای حق اختیار، قراردادهای آتی و سایر مشتقات

Options, Futures and Other Derivatives 6th and 7th edition

نویسنده(گان): John C Hull

مهندسی مالی هال

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت DJVU
زبان انگلیسی
تعداد صفحات 755
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

شخصات کتاب ویرایش ششم

فرمت PDF
زبان انگلیسی
تعداد صفحات 789
حجم فایل زیپ شده 113 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
زبان انگلیسی
تعداد صفحات 837
حجم فایل زیپ شده 17 مگابایت

 

Fundamentals of Futures and Options Markets by John Hull

 کتاب اصول آینده و گزینه های بازار – ویرایش ششم

Fundamentals of Futures and Options Markets, Sixth Edition

نویسنده(گان): John C. Hull

 کتاب اصول آینده و گزینه های بازار

مشخصات فایل

فرمت PDF
زبان انگلیسی
تعداد صفحات 288
حجم فایل زیپ شده 70 مگابایت