برچسب: John Joseph Uicker

Solution Manual for Theory of Machines and Mechanisms – Joseph Shigley, John Uicker, Gordon Pennock

حل المسائل کتاب تئوری ماشین ها و مکانیسم های جوزف شیگلی – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Theory of Machines and Mechanisms – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Joseph E. Shigley, John Joseph Uicker, Gordon R. Pennock

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 526
حجم فایل زیپ شده  13.1 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 287
حجم فایل زیپ شده 7.7 مگابایت

***

Theory of Machines and Mechanisms – Joseph Shigley, John Uicker, Gordon Pennock

کتاب تئوری ماشین ها و مکانیسم های جوزف شیگلی – ویرایش اول و سوم

Theory of Machines and Mechanisms – 1st and 3rd Edition

نویسنده(گان): Joseph E. Shigley, John J. Uicker, Gordon R. Pennock

کتاب تئوری ماشین ها و مکانیسم های جوزف شیگلی

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 744
حجم فایل زیپ شده 29.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 590
حجم فایل زیپ شده 21.7 مگابایت

***