برچسب: John Prausnitz

Solution Manual for Molecular Thermodynamics of Fluid Phase Equilibriam – John Prausnitz, Rudiger Lichtenthaler

حل المسائل کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات پرازنیتز (پروزنیتز) به زبان فارسی – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibrium – 3rd Ed

نویسنده(گان):John M. Prausnitz, Rudiger N. Lichtenthaler, Edmundo Gomes de Azevedo

 این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. حل المسائل ویرایش دوم به زبان فارسی می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 195
حجم فایل زیپ شده 0.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 112
حجم فایل زیپ شده 1.7 مگابایت

***

Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibriam – John Prausnitz, Rudiger Lichtenthaler

 کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات پروزنیتز – ویرایش سوم

Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibriam 3rd edition

نویسنده(گان):John M. Prausnitz, Rudiger N. Lichtenthaler, Edmundo Gomes de Azevedo

 کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات پروزنیتز
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 886
حجم فایل زیپ شده 12مگابایت